Havna Søly

 2017 havna bilde1

 

   

Fremleie

Tildeling av fremleieplasser administreres av havnesjefen og fordeles ut fra meldte ønsker fra havnas leietakere og fremleietakere. Fordelingen skjer fortrinnsvis i løpet av mars/april hvert år.

Fremleie av egen plass

Leietakere med fast båtplass i havna har anledning til å fremleie plassen i inntil 2 år. I helt spesielle tilfeller kan det søkes om ytterligere fremleie.

Leietaker som har fremleiet sin plass i to år, må kontakte havnesjefen vedrørende plassen innen 28. februar. Skal man ikke legge egen båt på plassen, må man påregne at leieforholdet opphører. 

For dem som står på venteliste for en større plass, kan fremleien fortsette ett år av gangen etter avtale med havnesjefen. Det henvises for øvrig til § 7 i leiekontrakten, 2. og 3. avsnitt.

Moss Seilforening har rett til å disponere en båtplass når leietaker selv ikke benytter plassen til egen båt. Leietaker av plassen plikter å gi underretning om lengre fravær, se leiekontraktens § 7, 2. avsnitt. Utlån av båtplassen i privat regi er ikke tillatt.

Søke fremleieplass

Alle som søker fremleieplass kan få tildelt båtplass for ett år av gangen. Interesserte fremleietakere må sende inn søknad i perioden 1. januar til 1. mars, hvoretter fremleiekabalen legges i løpet av mars. Tidligere fremleietakere prioriteres, samt medlemmer med seilbåt. Tildeling av fremleieplass forutsettes medlemskap i foreningen.

 

Ønsker du å søke om å få tildelt fremleieplass, send forespørsel til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-posten skal inneholde:

 • Påtenkt båttype - seilbåt eller motorbåt – produsent og typebetegnelse
 • Båtens hovedmål – lengde LOA, bredde, dyptgående
 • Dine kontaktopplysninger

Bytte av båt

Moss Seilforening har ingen forpliktelse til å stille plass til rådighet for de som bytter båt med endret størrelse, men vil så langt mulig, søke å imøtekomme leietakernes behov. Endret plassbehov for kommende sesong skal meldes havnesjefen innen 28. februar.

De som anskaffer mindre båt enn den eksisterende plassen er ment for, vil kunne få tildelt en mindre plass. Dersom man får en framleieplass, gjelder kontrakten for ett år.

Instruks for bruk av mastekran - Søly Båthavn

Du må være medlem i MS og ha fullført mastekrankurs for å kunne benytte mastekranen.

Denne kranen har løftekapasitet på SWL 500 kg ved maks. utlegg 5,5 meter. Kranen er kun godkjent for løft av seilbåtmaster.

 

Tenk Sikkerhet – å håndtere en kran er ikke å spøke med. Uvettig bruk kan være risikofylt både for mennesker og utstyr.

 • Kranføreren er ansvarlig for utstyr og mennesker som befinner seg rundt kranen.
 • Løft ikke masten din alene. Få med deg en eller flere til å hjelpe deg.
 • Jobb i ditt eget tempo, ikke la deg stresse av andre som evt. venter.
 • Kranen kan kun brukes når den er godkjent av sakkyndig virksomhet. Teknisk godkjenning skjer årlig før sesongen, og kranen påføres et klistremerke som tegn på at kranen er godkjent det kalenderåret.
 • Ikke påfør bremsefunksjonen olje eller fett, da dette ødelegger bremseeffekten.

 

Før du tar kranen i bruk

 • Klargjør båt og mast før du flytter båten bort til mastekranen (fjern seil, bom, løpende- og mest mulig av stående rigg etc.).
 • Fortøy båten godt slik at den ikke kan bevege seg hverken langskips eller tverrskips. Bruk spring både forover og akterover (for best å unngå skader på utstyr i mastetoppen) i tillegg til baug- og akterfortøyning.
 • Redskapsvesken, med nøkkel og annet nødvendig utstyr for å betjene kranen, hentes og kvitteres ut i vaktrommet.
 • Inspiser kranen og alt løfteutstyr før masten løftes. Se etter skader på vaiere og konstruksjonen ellers.
 • Dersom du finner feil eller mangler, eller at kranen ikke virker slik den skal, må den ikke benyttes. Rapporter problemet til havnesjef og merk kranen med “Ute av drift”.
 • Husk å fjerne eventuell låsepinne/-bolt fra mastefoten.
 • Før masten er løs må den sikres med løftestroppen og «henge» i krana.
 • Benytt forskriftsmessig stropp for løfting av masten. Stroppen må være godkjent og merket med løftekapasitet.

Bruk av kranen

 • Mastekranen må ikke benyttes til å løfte master med vekt over 500 kg.
 • Løft aldri mennesker.
 • Når det løftes er det KJETTINGEN som skal bære lasten. Den skal være låst/sperret med sin spesielle kjettinglås. Vaier og vinsj til å reise eller senke bommen med, skal være avlastet av kjettingen.
 • Sjekk at bremsefunksjonen virker i det du begynner å løfte.
 • Utlegget skal ikke justeres med last i kroken.
 • Ikke la lasten svinge eller rotere, da det kan skade vaieren.
 • Etter bruk, ta eventuell tvinn ut av vaieren.
 • Ikke gå under hengende last, og forlat aldri en mast hengende i kranen.
 • Ikke rør bevegelige deler under drift, tannhjul etc.

 

Etter bruk

 • Forlat ikke masten på mastevognen uten tilsyn.
 • Etter bruk skal kranen/bommen «parkeres» inn over land.
 • Vaierne strammes forsiktig, så de ikke skades av vind og bevegelse.
 • Husk å låse kranen slik at andre ikke opplærte personer får brukt mastekranen.
 • Tilhørende utstyr legges på plass. Redskapsvesken bringes tilbake i vaktrommet og kvitteres ut.
 • Rydd opp etter deg og sett mastetrallen tilbake i masteskuret.
 • Dersom andre venter på å få bruke kranen, vær vennlig å gjør deg ferdig så snart som mulig. Sikre masten og gjør så ferdig resten av arbeidet, rigging etc., et annet sted.

Brudd på reglene medfører inndragning av retten til å benytte mastekranen.

Vinteropplag i Søly

Ny presenning til vinteropplaget?
Prisliste for 2017 for presenninger fra Hansen Protection - (pdf) - klikk her
Dette er presenninger av god kvalitet til en gunstig pris og kan hentes på lager i Moss.

 

Vi minner samtidig om ordensreglene for vinterdekning av båter:
Vinteropplag på land.
Høyden på vinterdekning over båten skal ikke overskride 5 meter målt fra bakken. Presenningene skal være av god kvalitet, min. 450 g/kvm. Fargen skal være grønn, fortrinnsvis olivengrønn. Lett-presenninger godkjennes ikke.
Vinteropplag i sjøen.
Vinterpresenninger legges maksimum fra masten og akterover over bommen, ikke høyere, og fra masten og forover ned på fordekket. Informasjon om godkjent tildekking se under.

Mvh Anleggsutvalget

INFORMASJON TIL BÅTEIERE I SØLY BÅTHAVN

 GODKJENT TILDEKKING VINTEROPPLAG I SJØEN

GODKJENT TILDEKKING VINTEROPPLAG I SJOEN

 

 

GODKJENT TILDEKKING VINTEROPPLAG I SJØEN

GODKJENT TILDEKKING VINTEROPPLAG

 

 

IKKE GODKJENT TILDEKKING VINTEROPPLAG I SJØEN

IKKE GODKJENT TILDEKKING VINTEROPPLAG I SJOEN

 

Du er her: Havna diverse Vinterdekking på båter