ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 14.011.2018 kl. 19.00 på klubbhuset i Søly

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte
- klikk her (pdf)

ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 26.02.2018 kl. 19.00 på klubbhuset i Søly

Du er her: om MS foreningen Årsmøte