Tur & Hav Temakveld 23. april 2014

2014-04-23

Tur & Hav Temakveld 23. april 2014
kl. 19 i klubbhuset på Søly

Ivar Olsen går gjennom gass i båt.
Deretter er det en gjennomgang av Navigare og klubbmesterskapet.

 

Hei alle seiler-venner i Moss Seilforening

En ny seilsesong ligger foran oss, og i år inviterer vi til den 39. sesongen for vår lokale Navigare Cup.
Deltakerantallet i denne tradisjonsrike regattaen har over tid dessverre vært fallende, og siste sesong var etter det vi håper en historisk «bunnrekord». Vi ser også at antall seilaser for den enkelte deltagerbåt har samme tendens. Dette er en trend som vi i T&H håper at vi kan snu og vi tar oss med dette den frihet å utfordre deg til deltagelse, som seiler og medlem av foreningen.

Navigare Cup skal være et seiltilbud til for alle medlemmene i Moss Seilforening, og målsettingene er den samme i dag som da vi startet i 1975:

  • - Å forbedre seilkompetansen gjennom skjerpet trening i konkurranse
  • - Å lære av hverandre som mannskap og som sammensatte team
  • - Å forbedre båthåndkompetanse og med dette også å bli tryggere familieskippere.
  • - Å kunne konkurrere i hyggelige former og kombinere dette med sosialt samvær

En av utfordringene vi har hatt i Navigare er å «fornye» deltagerutvalget, og å bygge en bro mot de yngre seilerne. Dette er ikke isolert sett en T&H utfordring, men også en sportslig utfordring om regattaaktivitet i kjølbåtmiljøet skal være et element i foreningens visjon «livslang seiling».
En del «gråhårede» T&H-seilere har etter mange års deltagelse konvertert til turseiling. Vi ser også at et antall voksne, - neste generasjons dyktige seilere med tilgang til båt i havna, velger seg andre arenaer for å få regattautfordringer.
Satsing på et entypekonsept har vært på agendaen i foreningen over en rekke år. Nå ser vi at et antall «drivende» seilere i foreningen vil satse på båttypen Express. Express som båttype er representert i et stort antall i seilforeninger i Oslofjorden, og vil med dette utgjøre et interessant entype båtmiljø i «nære farvann». Vi håper at denne satsningen kan være et element som:

    • - Gir et større engasjement og med dette også en økende deltagelse i vår egen Navigare Cup
    • - Kan bidra til å bygge bro mellom alderstrinn i foreningen
    • - Kan gjøre den finansielle terskelen for deltagelse i kjølbåtregatta godt overkommelig

Derfor vil vi spesielt oppfordre «nye» og gamle båteiere, - samt interesserte seilere, å bidra til en «revitalisering» av vår lokalere og tradisjonelle regatta Navigare Cup. Vi har god tro på at Navigare Cup vil utgjøre et miljø for utvikling av lokal seilerkompetanse og i tillegg være et godt sosialt tiltak.

Vi vil presentere Navigare Cup 2014 som egen temaaften den 23. april, og håper at du møter opp for å bli med i en gjennomgang av årets opplegg, som vil inneholde planlagte revisjoner. Disse er blant annet flytting av START/MÅL til Feste, nye baner, seilingsbestemmelser og rundingsmerker. Vi legger også opp til å benytte NOR-rating, men du trenger ikke nødvendigvis målebrev.

Vi kombinerer denne presentasjonen med et annet viktig båt tema, - gass i båt. Ivar Olsen vil gi oss en innføring i sikkerhetsbestemmelser, vedlikehold av gassanlegg, samt bruk av gass. Invitasjonen til denne temaaftenen vil bli lagt ut på vår hjemmeside, og her kan du også lese litt om innholdet i temaene.

Vår utfordring:
MØT OPP PÅ NAVIGAREMØTET DEN 23. APRIL,
- VÆR «AMBASSADØR» FOR VÅR EGEN LOKALE REGATTA,
- OG PLANLEGG EGEN DELTAGELSE!

Styret i T&H

Du er her: Kurs & Tema tema tema arkiv temaaften 2014 Tur & Hav Temakveld 23. april 2014